CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

“Хюриет”:

Близо 5 млн. туристи са посетили Турция за първите четири месеца на годината

Анкара. През първите четири месеца на тази година Турция е посетена от 4,632 милиона туристи, което представлява увеличение с 12,37% в сравнение със същия период на миналата година, пише вестник “Хюриет”. Нарастването на броя на туристите през април обаче е по-малко от увеличението на туристите през останалите първи три месеца от годината. През април броят на чуждите туристи, посетили Турция, е нараснал само с 8,35% в сравнение с април м.г. и възлиза на 1,648 милиона души.Най-много туристи са дошли от Германия - над 270 000 души, или 16,41% от всички туристи; на второ място е Холандия с над 110 000 туристи или 6,68% от всички туристи и на трето място е Русия с над 109 000 туристи или 6,62%. Следват България, Великобритания, Франция, Иран, Грузия, Гърция и Израел.

Inform,23 май 2008